Điều khoản thành viên

Các Quy định này áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan tới việc sử dụng dịch vụ khảo sát trực tuyến giữa người sử dụng dịch vụ và 10 Phút Yoga. Các thành viên tham gia là người chấp nhận và tuân theo những quy định và sửa đổi của Ban Quản trị 10 Phút Yoga. Các quy định áp dụng cho thành viên và các dịch vụ của trang web 10 Phút Yoga do Ban quản trị 10 Phút Yoga đặt ra và có thể cập nhật, sửa đổi mà không báo trước với thành viên. Các quy định được cập nhật hay sửa đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web của 10 Phút Yoga.

Quy định 1: Định nghĩa

Trong các điều khoản này, những từ sau được giải thích theo nghĩa dưới đây:

“Thành viên” tức là những người đã tình nguyện đăng ký tham gia và sử dụng dịch vụ theo đúng thủ tục đã định, chấp thuận tuân theo những điều khoản này và đã được 10 Phút Yoga công nhận.

 

Quy định 2: Thành viên hợp lệ

Những người đăng ký thuộc các trường hợp kể sau không được trở thành thành viên. Nếu vì một lý do nào đó mà đã trở thành thành viên, trong trường hợp bị phát hiện rơi vào các trường hợp này sẽ bị xóa bỏ tài khoản

1. Người đăng ký không có thật, thông tin đăng ký không đúng sự thật

2. Trường hợp bị phát hiện trong quá khứ đã từng vi phạm quy định thành viên dẫn tới bị mất tư cách thành viên của dịch vụ hoặc bị xóa bỏ thành viên.

3. Những trường hợp khác không thích hợp làm thành viên do 10 phút yoga nhận định

 

Quy định 3: Về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Việc cung cấp thông tin cá nhân cho 10 Phút Yoga là do thành viên tự nguyện. Tuy nhiên, nếu không cung cấp đầy đủ những thông tin mà chúng tôi yêu cầu thì thành viên đó có thể sẽ không được nhận một phần hoặc tất cả các dịch vụ.

10 Phút Yoga thu thập thông tin cá nhân với mục đích quản lý và thực hiện các dịch vụ.. Với mục đích sử dụng khác, thông tin cá nhân của thành viên sẽ chỉ sử dụng sau khi có được sự đồng ý của thành viên.

Trong một số trường hợp chúng tôi sẽ thu thập thông tin, thống kê và phân tích tình trạng sử dụng dịch vụ của thành viên nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hoặc đưa ra những dịch vụ mới.

 

Quy định 4: Quản lý thông tin của thành viên

1. Nội dung thông tin mà thành viên dùng đăng ký dịch vụ sẽ thuộc quyền sở hữu của chúng tôi.

2. Chúng tôi về nguyên tắc sẽ không công khai những thông tin mà từ đó xác định được từng cá nhân (tên, điện thoại, địa chỉ mail) cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của chủ thông tin. Tuy nhiên, những thông tin mà không xác định được từng cá nhân thì có trường hợp sẽ công khai mà không cần đến sự chấp thuận của chủ thông tin đó.

3. Trường hợp chúng tôi phát hiện thành viên có những hành động làm tổn hại tới 10 Phút Yoga, trang liên kết, thành viên khác hay bên thứ ba thì công ty có thể thông báo cho bên thứ ba hay những cơ quan pháp luật liên quan về nội dung đăng ký của thành viên đó.

4. Trường hợp bị yêu cầu cho biết nội dung đăng ký của thành viên bởi tòa án, viện kiểm sát, cảnh sát, hiệp hội người tiêu dùng, hay những cơ quan có thẩm quyền thì để bảo vệ quyền lợi, tín nhiệm, tài sản của công ty mà công ty sẽ đưa ra một phần nội dung thông tin cần thiết.

5. Trường hợp thành viên trong quá trình sử dụng dịch vụ có phát sinh than phiền, phàn nàn, tố tụng với chúng tôi, thành viên khác hay với bên thứ ba thì tất cả những gì đã được chúng tôi yêu cầu về thông tin cá nhân sẽ được công khai.

6. Trong trường hợp nội dung đăng ký dịch vụ của thành viên vượt quá một thời gian quy định hay một dung lượng nhất định thì có thể bị xóa mà không báo trước. Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết cho việc bảo trì, quản lý dịch vụ thì cũng có thể có nội dung thông tin đăng ký của thành viên bị xóa mà không báo trước.

 

Quy định 5: Trách nhiệm quản lý thông tin đăng ký của thành viên

Thông tin đăng ký là những thông tin cần thiết cho việc tham gia và sử dụng dịch vụ (ví dụ: tên tài khoản, mật khẩu).

1. Thành viên không thể mua bán, chuyển nhượng, nhường quyền sử dụng những thông tin đăng ký cho thành viên khác hay cho bên thứ ba.

2. Thành viên phải có trách nhiệm trong việc bảo quản, sử dụng mật khẩu đã đăng ký và phải có trách nhiệm với việc sử dụng dịch vụ. Nếu trong trường hợp gây tổn hại cho bản thân thành viên, thành viên khác, 10 Phút Yoga hay bên thứ ba do việc quản lý thông tin đăng ký của thành viên, thành viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm khi có bất kỳ thiệt hại phát sinh bồi thường nào.

 

Quy định 6: Nhận gửi thư tín, điện thoại   

1. Khi chúng tôi liên lạc với thành viên qua e-mail hay điện thoại thì sẽ sử dụng địa chỉ mail và số điện thoại đã đăng ký trong thông tin đăng ký thành viên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất cứ tổn thất nào do việc nhập sai thông tin email và số điện thoại của thành viên gây ra.

2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp liên lạc qua mail giữa 10 Phút Yoga và thành viên bị chậm trễ hay mail không gửi tới thành viên vì lý do ngoài ý muốn.

3. Nội dung e-mail của 10 Phút Yoga cho thành viên xác định nào đó tuyệt đối không được gửi lại hay công khai cho bên thứ ba.

 

Quy định 7: Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký

Khi thành viên muốn thay đổi nội dung đăng ký thì cần tuân theo những thủ tục công ty yêu cầu để tiến hành. Bên cạnh đó, thành viên phải nhanh chóng hoàn thành những thủ tục xác nhận thông tin đăng ký của công ty.

 

Quy định 8: Từ bỏ quyền thành viên

Khi thành viên muốn xóa tài khoản, từ bỏ quyền thành viên thì cần phải thao tác theo quy trình do công ty quy định. Tất cả quyền lợi, đặc quyền liên quan tới dịch vụ sẽ mất hiệu lực sau khi tài khoản được xóa.

 

Quy định 9: Dừng, xóa bỏ tư cách thành viên

Những thành viên rơi vào những trường hợp sau đây thì chúng tôi có thể dừng hoặc xóa bỏ tư cách thành viên mà không thông báo, không có nghĩa vụ phải giải thích khi thành viên thắc mắc. Thành viên làm tổn hại tới công ty thì thành viên phải đền bù thiệt hại cho công ty hay cho bên thứ ba.

1. Lúc đăng ký khai báo không trung thực.

2. Dùng thông tin cá nhân của người khác hay người không có thật để khai báo.

3. Gây cản trở cho việc quản lý dịch vụ.

4. Vi phạm khoản mục nào đó trong quy định này.

5. Những trường hợp khác mà chúng tôi cho rằng việc dừng, xóa bỏ tư cách thành viên là cần thiết.

 

Quy định 10: Các điều khoản cấm

Các thành viên không được phép có những hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp thuộc các trường hợp được liệt kê sau đây khi sử dụng dịch vụ của 10 Phút Yoga

1. Vi phạm đạo đức, có hành vi phạm pháp, phạm tội

2. Vi phạm các quyền sử hữu trí tuệ hoặc quyền lợi của bên thứ ba hoặc các thành viên khác (bao gồm bản quyền, thiết kế, bằng sáng chế, đăng ký nhãn hiêu, bí quyết...)

3. Xâm phạm tài sản, uy tín hoặc những thông tin cá nhân của các thành viên khác

4. Trường hợp vu khống, gây ảnh hưởng không tốt đến các thành viên khác hoặc bên thứ ba hoặc gây cản trở hoạt động và tổn hại đến uy tín của 10 Phút Yoga

5. Trường hợp cùng 1 người mà đăng ký thành viên nhiều lần

6. Các trường hợp khác mà chúng tôi xác định là không phù hợp, không được thực hiện

Trường hợp thành viên vi phạm các điều trên làm hệ thống bị thiệt hại thì công ty có quyền yêu cầu thành viên bồi thường tương xứng với những gì bị tổn thất.

 

Quy định 11: Ngừng hoặc thay đổi nội dung

Chúng tôi có thể sẽ thay đổi các yêu cầu về quy tắc sử dụng, thay đổi nội dung dịch vụ mà không cần phải báo trước.

Thêm vào đó, công ty chúng tôi có thể sẽ tạm dừng dịch vụ mà không báo trước cho thành viên trong các trường hợp sau đây. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thành viên hay bên thứ ba bị thiệt hại do thay đổi hay dừng dịch vụ này.

1. Bảo trì, kiểm tra, sửa chữa, thay đổi hệ thống định kì hoặc trong những trường hợp khẩn cấp.

2. Trường hợp hỏa hoạn, mất điện làm không cung cấp được dịch vụ.

3. Trường hợp thiên tai như động đất, lụt lội, sóng thần... làm không cung cấp được dịch vụ.

4. Trường hợp chiến tranh, bạo loạn, bạo động, đình công... làm không cung cấp được dịch vụ.

5. Những trường hợp khác khi mà công ty xem xét về mặt ứng dụng hay về kỹ thuật và nhận thấy cần tạm ngừng dịch vụ.

 

Quy định 12: Về sự gián đoạn và bảo đảm nội dung dịch vụ

Nội dung của dịch vụ là nội dung mà công ty có thể cung cấp vào thời điểm đó. 10 Phút Yoga không bảo đảm về tính khả năng, tính ứng dụng, tính hữu dụng... của những thông tin được cung cấp hay những thông tin mà thành viên đăng ký hay đăng tải. Chúng tôi, với bất kỳ lý do nào cũng hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho những tổn thất mà thành viên hay bên thứ ba gặp phải khi dịch vụ cung cấp bị chậm trễ hay bị gián đoạn.

 

Quy định 13: Những khoản mục miễn trách

1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và sẽ không bồi thường trong trường hợp thành viên bị thiệt hại khi sử dụng dịch vụ mà không do lỗi có chủ ý của 10 Phút Yoga.

2. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đăng ký thành viên, thông tin đăng tải bị xóa, tư cách thành viên bị đình chỉ, xóa bỏ, dịch vụ bị đình chỉ, gián đoạn hay ngưng hoạt động.

3. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm với những tiêu chuẩn của trang liên kết và không có trách nhiệm bồi thường nếu theo tiêu chuẩn của các trang này mà thành quả của thành viên không được chấp nhận, bị xóa hay bị điều chỉnh gây tổn thất, thiệt hại cho thành viên.

4. Trong trường hợp thành viên sử dụng dịch vụ gây ra tổn thất cho thành viên khác hay cho bên thứ ba thì thành viên đó phải chịu trách nhiệm giải quyết, bồi thường. Chúng tôi không có trách nhiệm bồi thường.

 

Quy định 14: Cơ sở pháp luật và nơi giải quyết tố tụng

Các quy định này được dựa trên cơ sở pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi giữa thành viên và đội ngũ phát triển xảy ra kiện cáo tố tụng thì tòa án tại nơi đặt trụ sở chính của đội ngũ phát triển (TP Buôn Ma Thuột) sẽ là nơi giải quyết tố tụng.