Điệu nhảy của vua, bàn chân phải đặt lên đầu gối bên trái

Chỉ dẫn luyện tập

  1. Bắt đầu với tư thế nằm ngửa và duỗi chân.
  2. Gập đầu gối phải và đặt chân phải lên đầu gối bên chân trái.
  3. Đặt bàn tay trái của bạn trên đầu gối phải.
  4. Xoay vòng ba và lưng của bạn sang bên trái mà đầu gối phải của bạn vẫn tì chặt trên sàn.
  5. Giữ bả vai phải của bạn ép vào sàn và nghiêng đầu sang bên phải.

Điệu nhảy của vua, bàn chân phải đặt lên đầu gối bên trái

Tên gốc: Natarajasana left
Tên tiếng Anh: Dancing Shiva pose, right foot on left knee

Vùng cơ tác động

Điệu nhảy của vua, bàn chân phải đặt lên đầu gối bên trái