Điệu nhảy của vua, bàn chân trái đặt lên đầu gối bên phải

Chỉ dẫn luyện tập

  1. Bắt đầu với tư thế nằm ngửa và duỗi chân.
  2. Gập đầu gối trái và đặt chân trái lên đầu gối bên chân phải.
  3. Đặt bàn tay phải của bạn trên đầu gối trái.
  4. Xoay vòng ba và lưng của bạn sang bên phải mà đầu gối trái của bạn vẫn tì chặt trên sàn.
  5. Giữ bả vai trái của bạn ép vào sàn vàn ghiêng đầu sang bên trái.

Điệu nhảy của vua, bàn chân trái đặt lên đầu gối bên phải

Tên gốc: Natarajasana right
Tên tiếng Anh: Dancing Shiva pose, left foot on right knee

Vùng cơ tác động

Điệu nhảy của vua, bàn chân trái đặt lên đầu gối bên phải