Tư thế góc cố định nằm ngửa

Chỉ dẫn luyện tập

  1. Bắt đầu với tư thế Baddha Konasana.
  2. Thở ra, dùng tay để đỡ trọng tâm cơ thể và bắt đầu hạ thấp lưng xuống sàn nhà.
  3. Đặt cánh tay của bạn trên sàn nhà và lòng bàn tay hướng lên.

Tư thế góc cố định nằm ngửa

Tên gốc: Supta Baddha Konasana
Tên tiếng Anh: Reclining bound angle pose

Vùng cơ tác động

Tư thế góc cố định nằm ngửa