Tư thế hai chân duỗi thẳng lên cao

Chỉ dẫn luyện tập

  1. Bắt đầu với tư thế nằm ngửa.
  2. Gập đôi chân và đặt lòng bàn tay hoặc nắm đấm của bạn dưới vòng ba của bạn.
  3. Duỗi thẳng chân và nâng chúng lên cao theo chiều đứng.
  4. Kéo căng đầu gối và ngón chân hướng xuống.

Tư thế hai chân duỗi thẳng lên cao

Tên gốc: Salamba Prasarita Padasana
Tên tiếng Anh: Upward extended feet pose with support

Vùng cơ tác động

Tư thế hai chân duỗi thẳng lên cao