Tư thế hai chân giơ lên cao

Chỉ dẫn luyện tập

  1. Bắt đầu với tư thế nằm ngửa với hai cánh tay để dọc theo hai bên.
  2. Nâng hai chân của bạn theo chiều đứng.
  3. Kéo căng chân và đầu gối của bạn và đẩy ngón chân hướng xuống.

Tư thế hai chân giơ lên cao

Tên gốc: Urdhva Prasarita Padasana
Tên tiếng Anh: Upward extended feet pose

Vùng cơ tác động

Tư thế hai chân giơ lên cao