Tư thế ống bễ với chân phải

Chỉ dẫn luyện tập

  1. Bắt đầu với tư thế nằm ngửa.
  2. Gập đầu gối phải của bạn.
  3. Thở ra và dùng hai tay của bạn giữ và ép chặt đầu gối phải vào phần bụng.
  4. Hít thở đều và thư giãn.

Tư thế ống bễ với chân phải

Tên gốc: Pavanamuktasana right
Tên tiếng Anh: Right-leg wind-freeing pose

Vùng cơ tác động

Tư thế ống bễ với chân phải