Tư thế ống bễ chân trái

Chỉ dẫn luyện tập

  1. Bắt đầu với tư thế nằm ngửa.
  2. Gập đầu gối trái của bạn.
  3. Thở ra và dùng hai tay của bạn giữ và ép chặt đầu gối trái vào phần bụng.
  4. Hít thở đều và thư giãn.

Tư thế ống bễ chân trái

Tên gốc: Pavanamuktasana left
Tên tiếng Anh: Left-leg wind-freeing pose

Vùng cơ tác động

Tư thế ống bễ chân trái